Interests
avatar

educity.dangthanhkiet

0
0
0
 • Anh tốt nghiệp Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội chuyên ngành ngôn ngữ Anh.
 • Hiện anh đang công tác tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Trực Tuyến Educity.
 • Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh: Giao tiếp, TOIEC, IELTS.
 • Giảng viên chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ Anh.
 • Từng là giám đốc điều hành tại 1 số trung tâm Anh ngữ quốc tế với môi trường 100% Giáo viên nước ngoài
 • Anh chuyên nghiên cứu về lộ trình học tiếng Anh nhằm chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng Việt Nam, nhất là các bạn trẻ có thể giao tiếp tốt được Tiếng Anh.
educity.dangthanhkiet
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

educity.dangthanhkiet

ABOUT
 • Anh tốt nghiệp Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội chuyên ngành ngôn ngữ Anh.
 • Hiện anh đang công tác tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Trực Tuyến Educity.
 • Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh: Giao tiếp, TOIEC, IELTS.
 • Giảng viên chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ Anh.
 • Từng là giám đốc điều hành tại 1 số trung tâm Anh ngữ quốc tế với môi trường 100% Giáo viên nước ngoài
 • Anh chuyên nghiên cứu về lộ trình học tiếng Anh nhằm chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng Việt Nam, nhất là các bạn trẻ có thể giao tiếp tốt được Tiếng Anh.
TOP COURSES

No Related Course