Dương Xuân Nghiêm
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Làm quen với Autodesk Mechanical Desktop (MTD) từ 2003, trợ giảng MTD năm 2004.

Bắt đầu nghề thiết kế đồ gỗ từ 2004 đến nay

Từng làm Design tại các công ty Gỗ có uy tín tại Việt Nam như: Công ty Brattdecor (Vị trí Q.A và Technical Design), Scancom (Vị trí Construction Team), Trường Thành (Vị trí Technical Design) , Victorwood...Từng làm Trainer cho nhân viên một số công ty Đồ gỗ.

Xem đầy đủ

Các khóa học