Dương Tích Đạt
4.3  (9 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

198
học viên
1
khóa học
9
bình luận
Thông tin giảng viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM - phụ trách giảng dạy ứng dụng CNTT trong thư viện, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số

Trường Đại học Hoa Sen - công tác tại trung tâm phát triển phần mềm LSC và tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Công nghệ, Trung tâm tin học

Trường CĐ Nghề CNTT iSPACE (Quản lý bộ môn Kỹ thuật lập trình - Khoa Kỹ thuật phần mềm)

Giảng viên Đại học Gia Định, trường TCCN Hồng Hà, trường TC Thông tin truyền thông

Giảng dạy theo dự án đào tạo tại Tỉnh Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem đầy đủ

Các khóa học