Interests
avatar

Đỗ Văn Hải

1
5
0
  • Từng có 10 năm liên tục xây dựng và huấn luyện các đội nhóm bán hàng.
  • Huấn luyện hơn 1 vạn lượt học viên về bán hàng.
  • Diễn giả, huấn luyện viên phát triển cá nhân và đội nhóm, tạo động lực.
  • Giám đốc kinh doanh cấp cao tại TCA, tổ chức đội nhóm gần 1000 người trên 10 tỉnh thành chỉ chưa đầy 15 tháng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.
  • Từng được huấn luyện và kèm cặp trực tiếp bởi "vua" bán hàng thế giới Blair Singer, Antony Robins.
Đỗ Văn Hải
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Đỗ Văn Hải

ABOUT
  • Từng có 10 năm liên tục xây dựng và huấn luyện các đội nhóm bán hàng.
  • Huấn luyện hơn 1 vạn lượt học viên về bán hàng.
  • Diễn giả, huấn luyện viên phát triển cá nhân và đội nhóm, tạo động lực.
  • Giám đốc kinh doanh cấp cao tại TCA, tổ chức đội nhóm gần 1000 người trên 10 tỉnh thành chỉ chưa đầy 15 tháng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.
  • Từng được huấn luyện và kèm cặp trực tiếp bởi "vua" bán hàng thế giới Blair Singer, Antony Robins.
TOP COURSES
Loading...