Interests
avatar

Đỗ Tiến Thịnh

0
0
0
  • Giảng Viên của Trung Tâm Đồ Họa Kiến Trúc 3ds Max Tien Thinh
  • Người sáng lập cộng đồng đồ họa 3ds Max Tien Thinh
  • Anh có 6 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và thiết kế đồ họa 3ds Max. Ngoài ra, anh có tham gia cộng tác cho công việc thiết kế và thi công 1 số đồ nội thất tại các công ty thiết kế Nội Thất Tân Cổ Điển.
  • Học viên của anh đào tạo đã từng được tham gia vào 1 số công ty nội thất, kiến trúc lớn ở Việt Nam như: Tập Đoàn Xuân Thành, Công Ty Kiến Trúc AC, VNCC, ...
Đỗ Tiến Thịnh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Tiến Thịnh

ABOUT
  • Giảng Viên của Trung Tâm Đồ Họa Kiến Trúc 3ds Max Tien Thinh
  • Người sáng lập cộng đồng đồ họa 3ds Max Tien Thinh
  • Anh có 6 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và thiết kế đồ họa 3ds Max. Ngoài ra, anh có tham gia cộng tác cho công việc thiết kế và thi công 1 số đồ nội thất tại các công ty thiết kế Nội Thất Tân Cổ Điển.
  • Học viên của anh đào tạo đã từng được tham gia vào 1 số công ty nội thất, kiến trúc lớn ở Việt Nam như: Tập Đoàn Xuân Thành, Công Ty Kiến Trúc AC, VNCC, ...
TOP COURSES

No Related Course