Đỗ Thùy Trang
3.4  (14 đánh giá)

Marketing (1)

271
học viên
1
khóa học
14
bình luận
Thông tin giảng viên

Art Director tại TNI Group

Co-founder T-Agency

Giảng viên STORYTELLING tại TNI Bussiness School

Xem đầy đủ

Các khóa học