Interests
avatar

Đỗ Thuỳ Dung

0
0
0
  • Founder – Công ty tư vấn chiến lược marketing T-agency.
  • Managing Director - TNI Business School.
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo.
Đỗ Thuỳ Dung
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Thuỳ Dung

ABOUT
  • Founder – Công ty tư vấn chiến lược marketing T-agency.
  • Managing Director - TNI Business School.
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo.
TOP COURSES

No Related Course