Interests
avatar

Đỗ Thùy Dung

0
0
0
  • Founder – Công ty tư vấn chiến lược marketing T-agency
  • Managing Director - TNI Business School
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo
Đỗ Thùy Dung
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Thùy Dung

ABOUT
  • Founder – Công ty tư vấn chiến lược marketing T-agency
  • Managing Director - TNI Business School
  • 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo
TOP COURSES

No Related Course