Đỗ Thuỳ Dung
5.0  (3 đánh giá)

Thiết kế (1)

8
học viên
1
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

- Founder – Công ty tư vấn chiến lược marketing T-agency.

- Managing Director - TNI Business School.

- 5 năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo.

Xem đầy đủ

Các khóa học