Interests
avatar

Đỗ Thị Yến

0
0
0
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Hawaii, Hoa Kỳ
  • Giám đốc điều hành GPO, công ty tư vấn, tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp
  • Bậc thầy trong lĩnh vực tư vấn tuyển dụng cho doanh nghiệp
  • Giám đốc đào tạo, Giám đốc tuyển dụng vùng của những tổ chức quốc tế như LG, Nortel Networks, Techcombank... đã từng chọn lọc hàng trăm ngàn CV, phỏng vấn hàng ngàn người ở các vị trí từ thấp tới cao cấp
Đỗ Thị Yến
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Thị Yến

ABOUT
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Hawaii, Hoa Kỳ
  • Giám đốc điều hành GPO, công ty tư vấn, tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp
  • Bậc thầy trong lĩnh vực tư vấn tuyển dụng cho doanh nghiệp
  • Giám đốc đào tạo, Giám đốc tuyển dụng vùng của những tổ chức quốc tế như LG, Nortel Networks, Techcombank... đã từng chọn lọc hàng trăm ngàn CV, phỏng vấn hàng ngàn người ở các vị trí từ thấp tới cao cấp
TOP COURSES

No Related Course