Đỗ Thị Thúy Hằng
0.0  (0 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (1)

26
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Đã có 5 năm về đan móc, len sợi.

Đã có kinh nghiệm xây dựng các bài hướng dẫn các sản phẩm từ len sợi.

Xem đầy đủ

Các khóa học