Interests
avatar

Đỗ Ngọc Anh Thi

0
0
0
  • CEO tại Công ty TNHH GREENSTREAM (website: bipau.com) (với kinh nghiệm hơn 3 năm trong việc triển khai các dự án Authority Site cho các cá nhân và doanh nghiệp).
  • Công việc trước đây: Manager tại Vincommerce - Vingroup, chủ công ty T-Store.
Đỗ Ngọc Anh Thi
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Ngọc Anh Thi

ABOUT
  • CEO tại Công ty TNHH GREENSTREAM (website: bipau.com) (với kinh nghiệm hơn 3 năm trong việc triển khai các dự án Authority Site cho các cá nhân và doanh nghiệp).
  • Công việc trước đây: Manager tại Vincommerce - Vingroup, chủ công ty T-Store.
TOP COURSES

No Related Course