Interests
avatar

Đỗ Kim Phượng (June Đỗ)

0
0
0
 • 1 năm phát thanh viên Bản tin tiếng Anh "VTV News" của Đài truyền hình Việt Nam, kênh Truyền hình đối ngoại (VTV4). Phiên dịch khoá học "Âm thanh trong truyền hình" của Trung tâm Đào tạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV Training).
 • Đồng sáng lập Câu lạc bộ tiếng Anh trường Đại học Ngoại Thương (Hà Nội). Dẫn chương trình hàng trăm sự kiện lớn nhỏ song ngữ Anh - Việt cho trường Ngoại Thương, các tổ chức, doanh nghiệp; trong đó có sự kiện giao lưu với Bộ trưởng Bộ giáo dục Việt Nam và sự kiện gặp gỡ Phó thủ tướng Anh.
 • Phiên dịch cabin cho nhiều hội thảo về xã hội, kinh tế.
 • 12 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho mọi lứa tuổi và trình độ.
 • 12 năm lồng tiếng chuyên nghiệp cho các thương hiệu lớn của thế giới, trong đó có Coca-Cola, Apple, Intel, Castrol, Ralph Lauren,..
 • Đồng sáng lập, điều hành Trường Anh ngữ trẻ em thông qua Vận động & Trò chơi YES KIDS (www.yes.edu.vn).
Đỗ Kim Phượng (June Đỗ)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Kim Phượng (June Đỗ)

ABOUT
 • 1 năm phát thanh viên Bản tin tiếng Anh "VTV News" của Đài truyền hình Việt Nam, kênh Truyền hình đối ngoại (VTV4). Phiên dịch khoá học "Âm thanh trong truyền hình" của Trung tâm Đào tạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV Training).
 • Đồng sáng lập Câu lạc bộ tiếng Anh trường Đại học Ngoại Thương (Hà Nội). Dẫn chương trình hàng trăm sự kiện lớn nhỏ song ngữ Anh - Việt cho trường Ngoại Thương, các tổ chức, doanh nghiệp; trong đó có sự kiện giao lưu với Bộ trưởng Bộ giáo dục Việt Nam và sự kiện gặp gỡ Phó thủ tướng Anh.
 • Phiên dịch cabin cho nhiều hội thảo về xã hội, kinh tế.
 • 12 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho mọi lứa tuổi và trình độ.
 • 12 năm lồng tiếng chuyên nghiệp cho các thương hiệu lớn của thế giới, trong đó có Coca-Cola, Apple, Intel, Castrol, Ralph Lauren,..
 • Đồng sáng lập, điều hành Trường Anh ngữ trẻ em thông qua Vận động & Trò chơi YES KIDS (www.yes.edu.vn).
TOP COURSES

No Related Course