Interests
avatar

Đỗ Huy Khánh

0
0
0
 • Hiện tại đang là giảng viên piano tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
 • Là Giám đốc trung tâm Hà Nội Institue of Music.
 • Tôi đã có 06 năm giảng dạy về piano.
 • Năm 2009, tôi tốt nghiệp thủ khoa học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
 • Năm 2012, tôi tốt nghiệp thạc sỹ tại học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
 • Tôi đã có cơ hội tham gia biểu diễn tại rất nhiều chương trình lớn cùng dàn nhạc giao hưởng tại nhà hát lớn và đại sứ quán của các nước.
 • Hiện tại với trung tâm Hanoi Institute of music, chúng tôi đã đào tạo được rất nhiều học viên xuất sắc với những thành tích cao trong lĩnh vực piano, ví dụ như em Nguyễn Chi Lan đạt giải nhì festival piano toàn quốc năm 2014, em Trần Gia Quang đạt giải ba festival piano của Học viện âm nhạc QG VN và giải Ba festival của TP. HN
Đỗ Huy Khánh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Huy Khánh

ABOUT
 • Hiện tại đang là giảng viên piano tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
 • Là Giám đốc trung tâm Hà Nội Institue of Music.
 • Tôi đã có 06 năm giảng dạy về piano.
 • Năm 2009, tôi tốt nghiệp thủ khoa học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
 • Năm 2012, tôi tốt nghiệp thạc sỹ tại học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
 • Tôi đã có cơ hội tham gia biểu diễn tại rất nhiều chương trình lớn cùng dàn nhạc giao hưởng tại nhà hát lớn và đại sứ quán của các nước.
 • Hiện tại với trung tâm Hanoi Institute of music, chúng tôi đã đào tạo được rất nhiều học viên xuất sắc với những thành tích cao trong lĩnh vực piano, ví dụ như em Nguyễn Chi Lan đạt giải nhì festival piano toàn quốc năm 2014, em Trần Gia Quang đạt giải ba festival piano của Học viện âm nhạc QG VN và giải Ba festival của TP. HN
TOP COURSES

No Related Course