Đỗ Huy Chúc
4.3  (54 đánh giá)

Phong thủy/Nhân tướng học (3)

1741
học viên
4
khóa học
54
bình luận
Thông tin giảng viên

Cử nhân kinh tế.

Chuyên gia phong thủy.

Chuyên gia lý luận cao cấp.

Giảng viên CEFE cao cấp (chương trình do Cộng hòa Liên bang Đức chuyển giao).

Xem đầy đủ

Các khóa học