Interests
avatar

Đỗ Hữu Quang

0
0
0
 • Làm việc 3 năm tại nhà hàng nhật bản Akatonbo.
 • Làm việc 2 năm tại nhà hàng : Ashahi Sushi Triều Nhật
 • Làm việc 3 năm tại nhà hàng Sushi House
 • Làm việc 2 năm tại hệ thống nhà hàng MyWay
 • Làm Bếp trưởng tại Azuma Khách sạn lakeside
 • Hiện tại mở nhà hàng riêng Sushi KuAn - 105 A5 Vạn Phúc
Đỗ Hữu Quang
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Hữu Quang

ABOUT
 • Làm việc 3 năm tại nhà hàng nhật bản Akatonbo.
 • Làm việc 2 năm tại nhà hàng : Ashahi Sushi Triều Nhật
 • Làm việc 3 năm tại nhà hàng Sushi House
 • Làm việc 2 năm tại hệ thống nhà hàng MyWay
 • Làm Bếp trưởng tại Azuma Khách sạn lakeside
 • Hiện tại mở nhà hàng riêng Sushi KuAn - 105 A5 Vạn Phúc
TOP COURSES

No Related Course