Đỗ Hữu Hải
2.3  (4 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (2)

2331
học viên
2
khóa học
4
bình luận
Thông tin giảng viên

- Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHD.

- Giảng viên Đại học Việt Hưng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Đại Nam.

- Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Tốt nghiệp MBA ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Tham gia giảng dạy các môn Đạo đức Kinh doanh và Văn hóa công ty, Marketing, Kế toán, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu định lượng, ...

- Có các kỹ năng của người tham gia dự án.

- Đã và đang tham gia công tác quản lý và điều hành ở 1 số công ty thuộc VNPT và các doanh nghiệp bên ngoai như VPTI, HHD, Landmark ...

Xem đầy đủ

Các khóa học