Đỗ Giang
1.0  (1 đánh giá)

Phát triển cá nhân (2)

Nuôi dạy con (1)

15
học viên
3
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy về văn học từ đó hình thành, đúc kết nên các kỹ năng mềm quan trọng trong cuộc sống.

- Đã có 1 năm kinh nghiệm là trưởng phòng nhân sự công ty cổ phần An Media nên có nhiều kiến thức về các kỹ năng mềm để tự tin và thuyết phục người khác.

Xem đầy đủ

Các khóa học