Đỗ Gia Trân
3.8  (42 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (5)

Kinh doanh - khởi nghiệp (2)

1665
học viên
9
khóa học
42
bình luận
Thông tin giảng viên

- Thạc sĩ Marketing tại trường Đại học UTS, Sydney.

- Cử nhân Thương mại tại RMIT, Vietnam.

- Chứng chỉ Barista, Sydney.

- Kinh nghiệm 5 năm làm việc tại Úc và 3 năm làm việc tại Felix Coffee trong vai trò quản lý.

Xem đầy đủ

Các khóa học