Interests
avatar

Đỗ Gia Hân

0
0
0
  • Thạc Sĩ Marketing tại trường ĐH UTS, Sydney.
  • Cử nhân Thương Mại tại RMIT, Vietnam.
  • Chứng chỉ Barista, Sydney.
  • Kinh nghiệm 05 năm làm việc tại Úc và 03 làm việc tại Felix Coffee trong vai trò Quản Lý.
Đỗ Gia Hân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đỗ Gia Hân

ABOUT
  • Thạc Sĩ Marketing tại trường ĐH UTS, Sydney.
  • Cử nhân Thương Mại tại RMIT, Vietnam.
  • Chứng chỉ Barista, Sydney.
  • Kinh nghiệm 05 năm làm việc tại Úc và 03 làm việc tại Felix Coffee trong vai trò Quản Lý.
TOP COURSES

No Related Course