Đỗ Gia Hân
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Thạc Sĩ Marketing tại trường ĐH UTS, Sydney.

Cử nhân Thương Mại tại RMIT, Vietnam.

Chứng chỉ Barista, Sydney.

Kinh nghiệm 05 năm làm việc tại Úc và 03 làm việc tại Felix Coffee trong vai trò Quản Lý.

Xem đầy đủ

Các khóa học