Interests
avatar

Đỗ Bảo Quốc Việt (Đỗ Việt)

1
5
0
  • Giám đốc Công ty TNHH Truyền Thông Giải Trí và Đào Tạo Đỗ Việt
  • Chủ sở hữu Phòng thu âm Crazy Boy Studio
  • Tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Nhạc Viện thành phố Hồ Chí Minh (chuyên ngành Sáng tác)
  • Sáng tác và hoà âm các ca khúc cho ca sĩ nổi tiếng: ca sĩ Nguyên Vũ, Phương Anh Academy...
Đỗ Bảo Quốc Việt (Đỗ Việt)
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Đỗ Bảo Quốc Việt (Đỗ Việt)

ABOUT
  • Giám đốc Công ty TNHH Truyền Thông Giải Trí và Đào Tạo Đỗ Việt
  • Chủ sở hữu Phòng thu âm Crazy Boy Studio
  • Tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Nhạc Viện thành phố Hồ Chí Minh (chuyên ngành Sáng tác)
  • Sáng tác và hoà âm các ca khúc cho ca sĩ nổi tiếng: ca sĩ Nguyên Vũ, Phương Anh Academy...
TOP COURSES
Loading...