Interests
avatar

DJ JAVIX

0
0
0
  • 2001: Bắt đầu học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
  • 2001 - 2005: Sơ cấp Piano Jazz
  • 2005 - 2008: Trung cấp Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
  • 2008: Thi đỗ thủ khoa cấp Đại học Khoa Lý luận- Sáng tác- Chỉ huy
  • 2012: Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
DJ JAVIX
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

DJ JAVIX

ABOUT
  • 2001: Bắt đầu học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
  • 2001 - 2005: Sơ cấp Piano Jazz
  • 2005 - 2008: Trung cấp Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
  • 2008: Thi đỗ thủ khoa cấp Đại học Khoa Lý luận- Sáng tác- Chỉ huy
  • 2012: Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
TOP COURSES

No Related Course