Đinh Ngọc Chiến
4.3  (331 đánh giá)

Thiết kế (3)

17074
học viên
3
khóa học
331
bình luận
Thông tin giảng viên

- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, ngay từ năm thứ 3 đại học đã sử dụng CAD 3D để xây dựng mô hình, làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.

- 6 năm kinh nghiệm hướng dẫn AutoCAD 3D cho sinh viên thực tập, làm đồ án tốt nghiệp tại công ty.

- 10 năm kinh nghiệm áp dụng AutoCAD 3D trong công việc.

Xem đầy đủ

Các khóa học