Interests
avatar

Đinh Hồng Lĩnh

0
0
0
  • Hiện đang là Trưởng phòng phát triển hệ thống, công ty cổ phần phát triển công nghệ 3T
  • +3 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và đào tạo trực tuyến E-learning
  • +4 năm kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ thông tin
  • +7 năm kinh nghiệm áp dụng Tin học văn phòng trong công việc
Đinh Hồng Lĩnh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đinh Hồng Lĩnh

ABOUT
  • Hiện đang là Trưởng phòng phát triển hệ thống, công ty cổ phần phát triển công nghệ 3T
  • +3 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và đào tạo trực tuyến E-learning
  • +4 năm kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ thông tin
  • +7 năm kinh nghiệm áp dụng Tin học văn phòng trong công việc
TOP COURSES

No Related Course