Interests
avatar

Đình Duy Vũ

1
0
1
  • + Thầy từng là trưởng phòng sản xuất tại công ty POSCO (Hàn Quốc)
  • + Thầy cũng từng là trưởng phòng đào tạo tại công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương
  • + Hiện tại, thầy là trưởng phòng đào tạo và phát triển tổ chức tại công ty TaekWang Vina.
  • + Kinh nghiệm giảng dạy excel: Tổ chức và trực tiếp giảng dạy các khóa học excel nội bộ Excel tại công ty Kinh Đô Bình Dương.
  • “Qua những năm công tác về sản xuất và kỹ thuật, tôi nhận ra rằng dù công ty có nhiều hệ thống hỗ trợ nhưng khi cần phân tích dữ liệu để ra được các báo cáo đa dạng thì kỹ năng sử dụng MicroSoft Excel để phân tích dữ liệu. Khi trở thành trưởng phòng đào tạo tại Kinh Đô, tôi nhận được các yêu cầu trợ giúp từ các anh chị bộ phận khác trong nhà máy để tối ưu hóa các file excel họ đang sử dụng. Qua đó tôi nhận thấy đa số nhân viên văn phòng chưa hiểu rõ về cấu trúc các hàm của Excel và cách vận dụng nên họ chưa thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề phát sinh mới. Vì vậy đã xây dựng bộ tài liệu đào tạo tập trung vào giải thích cấu trúc và cách ứng dụng để giúp cho học viên có thể hiểu và vận dụng các công thức vào công việc.”
Đình Duy Vũ
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 1

Đình Duy Vũ

ABOUT
  • + Thầy từng là trưởng phòng sản xuất tại công ty POSCO (Hàn Quốc)
  • + Thầy cũng từng là trưởng phòng đào tạo tại công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương
  • + Hiện tại, thầy là trưởng phòng đào tạo và phát triển tổ chức tại công ty TaekWang Vina.
  • + Kinh nghiệm giảng dạy excel: Tổ chức và trực tiếp giảng dạy các khóa học excel nội bộ Excel tại công ty Kinh Đô Bình Dương.
  • “Qua những năm công tác về sản xuất và kỹ thuật, tôi nhận ra rằng dù công ty có nhiều hệ thống hỗ trợ nhưng khi cần phân tích dữ liệu để ra được các báo cáo đa dạng thì kỹ năng sử dụng MicroSoft Excel để phân tích dữ liệu. Khi trở thành trưởng phòng đào tạo tại Kinh Đô, tôi nhận được các yêu cầu trợ giúp từ các anh chị bộ phận khác trong nhà máy để tối ưu hóa các file excel họ đang sử dụng. Qua đó tôi nhận thấy đa số nhân viên văn phòng chưa hiểu rõ về cấu trúc các hàm của Excel và cách vận dụng nên họ chưa thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề phát sinh mới. Vì vậy đã xây dựng bộ tài liệu đào tạo tập trung vào giải thích cấu trúc và cách ứng dụng để giúp cho học viên có thể hiểu và vận dụng các công thức vào công việc.”
TOP COURSES
Loading...