Interests
avatar

Đậu Văn Tâm (Adam Tâm)

0
0
0
 • Giám đốc marketing của Adam Group.
 • Kinh nghiệm kinh doanh Online 5 năm.
 • Kinh nghiệm Facebook Marketing 5 năm.
 • Tư vấn chiến lược và triển khai marketing cho hơn 200 nhãn hàng.
 • Sở hữu 5 hệ thống kinh doanh ứng dụng Marketing online chuyên nghiệp.
 • Vận hành hệ thống bán hàng online >500 đơn/ngày.
Đậu Văn Tâm (Adam Tâm)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đậu Văn Tâm (Adam Tâm)

ABOUT
 • Giám đốc marketing của Adam Group.
 • Kinh nghiệm kinh doanh Online 5 năm.
 • Kinh nghiệm Facebook Marketing 5 năm.
 • Tư vấn chiến lược và triển khai marketing cho hơn 200 nhãn hàng.
 • Sở hữu 5 hệ thống kinh doanh ứng dụng Marketing online chuyên nghiệp.
 • Vận hành hệ thống bán hàng online >500 đơn/ngày.
TOP COURSES

No Related Course