Đậu Thị Nhung
0.0  (0 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

39
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Đào tạo trên 10000 học viên về phát triển bản thân áp dụng NLP & những chương trình dinh dưỡng ứng dụng cho cộng đồng.

- Trainer NLP.

- CEO Thương hiệu OTOMI ( công ty TNHH TM Mộc).

- Giám đốc đào tạo Cty SCT.

- Phiên dịch cho những chuyên gia đào tạo hàng đầu thế giới Mr Vas, Tiến sĩ Bác Sĩ Kỷ lục gia Biswaroop Roy Chowhury.

Xem đầy đủ

Các khóa học