Interests
avatar

Đậu Sim

1
0
0
  • Giáo viên tiếng Anh hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh người lớn, founder của Simply English - Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội - Đã có kinh nghiệm sống và làm việc 2 năm tại Mỹ - Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh Tesol được cấp bởi Oxford Seminars - Đạt 7.0 Ielts chỉ sau 3 tuần tự ôn luyện, trong đó Speaking 7.5 - Đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh online và trực tiếp cho hơn 1.000 học viên - Đã có kinh nghiệm giảng dạy cho Topica, Antoree, Elight, Step Up, Edutalk - Đã có kinh nghiệm training tiếng Anh Doanh nghiệp cho nhân viên bệnh viện Ung Bước Hưng Việt - Đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, phát âm cho diễn viên, nhân viên Đài Truyền hình, giảng viên đại học, kĩ sư, bác sĩ
Đậu Sim
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Đậu Sim

ABOUT
  • Giáo viên tiếng Anh hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh người lớn, founder của Simply English - Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội - Đã có kinh nghiệm sống và làm việc 2 năm tại Mỹ - Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh Tesol được cấp bởi Oxford Seminars - Đạt 7.0 Ielts chỉ sau 3 tuần tự ôn luyện, trong đó Speaking 7.5 - Đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh online và trực tiếp cho hơn 1.000 học viên - Đã có kinh nghiệm giảng dạy cho Topica, Antoree, Elight, Step Up, Edutalk - Đã có kinh nghiệm training tiếng Anh Doanh nghiệp cho nhân viên bệnh viện Ung Bước Hưng Việt - Đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, phát âm cho diễn viên, nhân viên Đài Truyền hình, giảng viên đại học, kĩ sư, bác sĩ
TOP COURSES
Loading...