Đầu Bếp Hoàng Cường
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Đầu bếp Hoàng Cường

Tác giả: Phương pháp ăn dặm 3in1.

Tác giả: Chữa biếng ăn thuận tự nhiên.

Admin group: Ăn dặm 3in1 - Ăn dặm từ trái tim.

Sáng lập ứng dụng dành cho mẹ và bé: FamiEdu.

Trong 1 năm mở trên 70 lớp học trực tiếp về ăn dặm tại hơn 10 tỉnh thành Việt Nam.

Có khoảng 10.000 học viên online ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

Xem đầy đủ

Các khóa học