Đào Việt Hồng
4.7  (3 đánh giá)

Tin học văn phòng (1)

34
học viên
1
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

Giáo viên kinh nghiệm trên 10 năm dạy tin học các trường nghề, trường THPT, trung tâm tin học.

Giáo viên Tin học chương trình UP (Unlimited Potential) của Microsoft

Dạy PowerPoint cho giáo viên THCS, THPT về dùng trình chiếu điện tử trong giảng bài đối với học sinh

Dạy cấp tốc cho nhiều sinh viên báo cáo kết quả học tập bằng PowerPoint.

Xem đầy đủ

Các khóa học