Đào Trường Giang
0.0  (0 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

12
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm đào tạo tiếng Việt cho người Trung tại Trung Quốc 3 năm, phiên dịch tiếng Trung 8 năm.

Giám đốc trung tâm tiếng Trung Mr.Giang, thành lập từ năm 2012.

Xem đầy đủ

Các khóa học