Đào Hương Thủy
2.8  (5 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

224
học viên
1
khóa học
5
bình luận
Thông tin giảng viên

- 15 năm học tập và giảng dạy Tiếng Đức

- 06 năm giảng dạy Tiếng Đức tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây- Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội

- 06 năm giảng dạy Tiếng Đức tại Viện Goethe Hà Nội

- Hàng năm được Nhà Trường cử đi bồi dưỡng chuyên môn chuyên ngành Giáo học pháp tại các Trường, Viện ngôn ngữ có uy tín tại CHL B Đức, Áo

Xem đầy đủ

Các khóa học