Đặng Tuấn
0.0  (0 đánh giá)
17
học viên
2
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Có hơn 5 năm kinh nghiệm về giải thuật lập trình chuyên sâu

Kinh nghiệm hơn một năm giảng dạy về lập trình tại các trung tâm tin học

Thông thạo nhiều ngôn ngữ lập trình: C/C++, Java, Python, Android,...

Xem đầy đủ

Các khóa học