Interests
avatar

Đặng Nguyên Cường

0
0
0
  • 10 năm kinh nghiệm tham gia thị trường chứng khoán, từng làm việc cho các tổ chức lớn như VNDIRECT, IPAAM, TCCapital... trong nhiều vai trò khác nhau.
  • Tôi cũng đồng thời là người điều hành CLB đầu tư DoBF, một trong những câu lạc bộ chứng khoán đầu tiên và uy tín bậc nhất trên thị trường tài chính, với thành viên là các chuyên gia đến từ các công ty chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư tại Hà Nội.
  • Với học viện chứng khoán DoBF, tôi là người điều hành và đã tổ chức hàng chục khóa đào tạo chứng khoán trong suốt 3 năm qua, với mục tiêu chuẩn hóa kiến thức đầu tư chứng khoán và chia sẻ kinh nghiệm thực tế thị trường với học viên.
  • Kiến thức trong khóa học online là sự tổng hợp kiến thức từ hai khóa học offline rất thành công của DoBF: Lựa chọn cổ phiếu theo phân tích cơ bản và lựa chọn cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật. Đây là 2 khóa học được 90% học viên đánh giá 5/5 điểm khi triển khai trong suốt 3 năm qua.
Đặng Nguyên Cường
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đặng Nguyên Cường

ABOUT
  • 10 năm kinh nghiệm tham gia thị trường chứng khoán, từng làm việc cho các tổ chức lớn như VNDIRECT, IPAAM, TCCapital... trong nhiều vai trò khác nhau.
  • Tôi cũng đồng thời là người điều hành CLB đầu tư DoBF, một trong những câu lạc bộ chứng khoán đầu tiên và uy tín bậc nhất trên thị trường tài chính, với thành viên là các chuyên gia đến từ các công ty chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư tại Hà Nội.
  • Với học viện chứng khoán DoBF, tôi là người điều hành và đã tổ chức hàng chục khóa đào tạo chứng khoán trong suốt 3 năm qua, với mục tiêu chuẩn hóa kiến thức đầu tư chứng khoán và chia sẻ kinh nghiệm thực tế thị trường với học viên.
  • Kiến thức trong khóa học online là sự tổng hợp kiến thức từ hai khóa học offline rất thành công của DoBF: Lựa chọn cổ phiếu theo phân tích cơ bản và lựa chọn cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật. Đây là 2 khóa học được 90% học viên đánh giá 5/5 điểm khi triển khai trong suốt 3 năm qua.
TOP COURSES

No Related Course