Đặng Ngọc Trung
0.0  (0 đánh giá)
7
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- 2013 - 2014: Tham gia dạy học xóa mũ chữ cho trẻ em vùng khó khăn.

- 2014 - 2016: Nghiên cứu khoa học tại khoa Hóa - Đại học Đà Lạt.

- 2016 - 2017: Học tập tại Trung Tâm hợp tác Chuyên Gia và Kỹ Thuật với nước ngoài.

- 2017 - Nay: Nghiên cứu phát triển thiết bị dạy học cảm biến của Singapore vào Việt Nam.

- Đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm.

Xem đầy đủ

Các khóa học