Interests
avatar

Đặng Ngân Sơn

0
0
2
  • Chuyên gia đào tạo 3DsMax.
  • Quản lý nhiều dự án diễn họa với các đối tác nước ngoài.
  • Giảng dạy tại Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin HP nơi đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.
Đặng Ngân Sơn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 2

Đặng Ngân Sơn

ABOUT
  • Chuyên gia đào tạo 3DsMax.
  • Quản lý nhiều dự án diễn họa với các đối tác nước ngoài.
  • Giảng dạy tại Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin HP nơi đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.
TOP COURSES

No Related Course