Đặng Ngân Sơn
4.6  (0 đánh giá)

Thiết kế (7)

0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Chuyên gia đào tạo 3DsMax.

- Quản lý nhiều dự án diễn họa với các đối tác nước ngoài.

- Giảng dạy tại Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin HP nơi đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Xem đầy đủ

Các khóa học