Interests
avatar

Đặng Hoàng Khuyết

1
5
1
  • * Chức danh: Diễn viên lồng tiếng.
  • * Diễn viên lồng tiếng được yêu thích trên kênh truyền hình HTV3.
  • * Ngoài ra, còn cộng tác với các kênh truyền hình: Netflix, HTV2, SeeTV, TodayTV, PopKids, D-Drama, Giải Trí TV, VTV2... một số các phim hoạt hình chiếu rạp.
Đặng Hoàng Khuyết
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 1

Đặng Hoàng Khuyết

ABOUT
  • * Chức danh: Diễn viên lồng tiếng.
  • * Diễn viên lồng tiếng được yêu thích trên kênh truyền hình HTV3.
  • * Ngoài ra, còn cộng tác với các kênh truyền hình: Netflix, HTV2, SeeTV, TodayTV, PopKids, D-Drama, Giải Trí TV, VTV2... một số các phim hoạt hình chiếu rạp.
TOP COURSES
Loading...