Interests
avatar

Đàm Mộng Nhi

0
0
0
  • Giảng viên Đàm Mộng Nhi
  • Như bao cô gái khác, mình luôn mong muốn có những bức ảnh lung linh xinh đẹp để khoe với bạn bè, chính vì mong muốn đó đã đưa mình đến tìm hiểu PTS từ rất sớm. Càng tìm hiểu về PTS mình càng thấy phần mềm này thật "thần kỳ", không chỉ hữu ích cho sở thích cá nhân, PTS còn là công cụ không thể thiếu trong công việc của mình- Designer chuyên nghiệp. Hơn 6 năm làm việc với PTS mình mong muốn có thể giúp các bạn sử dụng thành thạo công cụ tuyệt vời này.
Đàm Mộng Nhi
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Đàm Mộng Nhi

ABOUT
  • Giảng viên Đàm Mộng Nhi
  • Như bao cô gái khác, mình luôn mong muốn có những bức ảnh lung linh xinh đẹp để khoe với bạn bè, chính vì mong muốn đó đã đưa mình đến tìm hiểu PTS từ rất sớm. Càng tìm hiểu về PTS mình càng thấy phần mềm này thật "thần kỳ", không chỉ hữu ích cho sở thích cá nhân, PTS còn là công cụ không thể thiếu trong công việc của mình- Designer chuyên nghiệp. Hơn 6 năm làm việc với PTS mình mong muốn có thể giúp các bạn sử dụng thành thạo công cụ tuyệt vời này.
TOP COURSES

No Related Course