Interests
avatar

Chuyên gia Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Yến

0
0
0
  • Tự thân chữa khỏi hoàn toàn cận thị nhờ phương pháp tự nhiên, Chị Nguyễn Thị Yến đã mở lớp học, kết hợp yoga với điều trị tâm lý và trị liệu, với hi vọng có thể phổ biến rộng rãi kiến thức bổ ích này cho cộng đồng.
Chuyên gia Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Yến
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Chuyên gia Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Yến

ABOUT
  • Tự thân chữa khỏi hoàn toàn cận thị nhờ phương pháp tự nhiên, Chị Nguyễn Thị Yến đã mở lớp học, kết hợp yoga với điều trị tâm lý và trị liệu, với hi vọng có thể phổ biến rộng rãi kiến thức bổ ích này cho cộng đồng.
TOP COURSES

No Related Course