Interests
avatar

Chuyên gia Nguyễn Hiếu

0
0
0
  • Đại sứ Yoga Việt Nam
  • Chuyên gia Yoga với kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy hơn 10 năm, đã và đang giảng dạy cho hàng ngàn học viên khắp Việt Nam trên internet và ở các trung tâm
  • Tổng giám đốc công ty đào tạo giáo viên Yoga: Zenlife Yoga Việt Nam
Chuyên gia Nguyễn Hiếu
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Chuyên gia Nguyễn Hiếu

ABOUT
  • Đại sứ Yoga Việt Nam
  • Chuyên gia Yoga với kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy hơn 10 năm, đã và đang giảng dạy cho hàng ngàn học viên khắp Việt Nam trên internet và ở các trung tâm
  • Tổng giám đốc công ty đào tạo giáo viên Yoga: Zenlife Yoga Việt Nam
TOP COURSES

No Related Course