Interests
avatar

CHU HỒNG HẢI

1
5
0
  • Bộ môn này hình thành sau 2 năm thực hành, nghiên cứu, phân tích, thống kê và đúc kết, vì vậy hiện tại không ở đâu giảng dạy môn này.
  • Nhiều năm tìm hiểu, thực hành, phân tích, thống kê và đúc kết phương pháp Toán tuyển dụng.
CHU HỒNG HẢI
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

CHU HỒNG HẢI

ABOUT
  • Bộ môn này hình thành sau 2 năm thực hành, nghiên cứu, phân tích, thống kê và đúc kết, vì vậy hiện tại không ở đâu giảng dạy môn này.
  • Nhiều năm tìm hiểu, thực hành, phân tích, thống kê và đúc kết phương pháp Toán tuyển dụng.
TOP COURSES
Loading...