CHU HỒNG HẢI
5.0  (1 đánh giá)

Root Catalog (1)

2
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- Bộ môn này hình thành sau 2 năm thực hành, nghiên cứu, phân tích, thống kê và đúc kết, vì vậy hiện tại không ở đâu giảng dạy môn này.

- Nhiều năm tìm hiểu, thực hành, phân tích, thống kê và đúc kết phương pháp Toán tuyển dụng.

Xem đầy đủ

Các khóa học