Interests
avatar

Chử Đức Hoàng

0
0
0
  • Thầy Th.S Chử Đức Hoàng – Đại Học Bách khoa Hà Nội, Giảng viên Chương trình HTĐT quốc tế Genetic Bách Khoa, giảng viên chương trình Kỹ sư tin học ứng dụng (IT) của Topica. CEO Cty cổ phần Zinmed - Dự án khởi nghiệp thành công theo chương trình đào tạo của tổ chức Founder Institute (Mỹ), được nhận hỗ trợ và tài trợ của Google, Microsoft, IBM cũng như một số chương trình tăng tốc khởi nghiệp như IPP, VSVA. Với dự án này, Thầy Chử Đức Hoàng đã thành công trong việc đưa ứng dụng CNTT vào hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường cho cộng đồng hơn 5 triệu bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam và hơn 390 triệu bệnh nhân tiểu đường trên thế giới.
  • Thầy còn hướng dẫn cho nhóm sinh viên D14 Genetic Bách khoa dành Giải Nhì cuộc thi "Start up wheel 2015 - cuộc thi được tổ chức thường niên bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Hội doanh nhân trẻ TP.Hồ Chí Minh (YBA) – sân chơi mang tầm cỡ quốc gia dành cho hơn 530 đội khởi nghiệp đến từ khắp Việt Nam. Hiện tại, ngoài những giờ lên lớp anh vẫn miệt mài với các nghiên cứu khoa học, hoàn thiện và phát triển sản phẩm phục vụ cộng đồng.
Chử Đức Hoàng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Chử Đức Hoàng

ABOUT
  • Thầy Th.S Chử Đức Hoàng – Đại Học Bách khoa Hà Nội, Giảng viên Chương trình HTĐT quốc tế Genetic Bách Khoa, giảng viên chương trình Kỹ sư tin học ứng dụng (IT) của Topica. CEO Cty cổ phần Zinmed - Dự án khởi nghiệp thành công theo chương trình đào tạo của tổ chức Founder Institute (Mỹ), được nhận hỗ trợ và tài trợ của Google, Microsoft, IBM cũng như một số chương trình tăng tốc khởi nghiệp như IPP, VSVA. Với dự án này, Thầy Chử Đức Hoàng đã thành công trong việc đưa ứng dụng CNTT vào hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường cho cộng đồng hơn 5 triệu bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam và hơn 390 triệu bệnh nhân tiểu đường trên thế giới.
  • Thầy còn hướng dẫn cho nhóm sinh viên D14 Genetic Bách khoa dành Giải Nhì cuộc thi "Start up wheel 2015 - cuộc thi được tổ chức thường niên bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Hội doanh nhân trẻ TP.Hồ Chí Minh (YBA) – sân chơi mang tầm cỡ quốc gia dành cho hơn 530 đội khởi nghiệp đến từ khắp Việt Nam. Hiện tại, ngoài những giờ lên lớp anh vẫn miệt mài với các nghiên cứu khoa học, hoàn thiện và phát triển sản phẩm phục vụ cộng đồng.
TOP COURSES

No Related Course