Interests
avatar

Cao Thị Thúy Nga

1
0
0
  • Giảng viên chuyên nghiệp với trên 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu với học viên mất gốc, học viên muốn có cơ sở và phương pháp tự học hoặc nâng cao năng lực ngoại ngữ một cách dễ dàng nhất.
Cao Thị Thúy Nga
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Cao Thị Thúy Nga

ABOUT
  • Giảng viên chuyên nghiệp với trên 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu với học viên mất gốc, học viên muốn có cơ sở và phương pháp tự học hoặc nâng cao năng lực ngoại ngữ một cách dễ dàng nhất.
TOP COURSES
Loading...