Cao Thị Thúy Nga
0.0  (0 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

6
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giảng viên chuyên nghiệp với trên 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu với học viên mất gốc, học viên muốn có cơ sở và phương pháp tự học hoặc nâng cao năng lực ngoại ngữ một cách dễ dàng nhất.

Xem đầy đủ

Các khóa học