Interests
avatar

Cao Thanh Thủy (Cao Nguyệt Hằng)

0
0
0
 • CEO, Owner, Chairman Star Vina.
 • Thạc sỹ Y tế Công Cộng.
 • Kinh nghiệm 20 năm làm trong lĩnh vực y tế và sức khỏe.
 • Chủ tịch HĐQT nhà sáng lập trường Mầm non Colorhouse.
 • Tư vấn và chăm sóc hàng nghìn khách hàng về dinh dưỡng và giáo dục con cái.
 • Một trong những người đầu tiên tiếp cận và ứng dụng phương pháp giáo dục sớm tại Việt Nam.
 • Tác giả cuốn sách : Bí quyết nuôi dạy con thông minh khỏe mạnh.
Cao Thanh Thủy (Cao Nguyệt Hằng)
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Cao Thanh Thủy (Cao Nguyệt Hằng)

ABOUT
 • CEO, Owner, Chairman Star Vina.
 • Thạc sỹ Y tế Công Cộng.
 • Kinh nghiệm 20 năm làm trong lĩnh vực y tế và sức khỏe.
 • Chủ tịch HĐQT nhà sáng lập trường Mầm non Colorhouse.
 • Tư vấn và chăm sóc hàng nghìn khách hàng về dinh dưỡng và giáo dục con cái.
 • Một trong những người đầu tiên tiếp cận và ứng dụng phương pháp giáo dục sớm tại Việt Nam.
 • Tác giả cuốn sách : Bí quyết nuôi dạy con thông minh khỏe mạnh.
TOP COURSES

No Related Course