Interests
avatar

Các giảng viên yoga người Ấn Độ và bác sĩ thể thao trung tâm Hương Anh Fitness & Yoga.

0
0
0
 • Hương Anh Fitness & Yoga được thành lập năm 2012.
 • Hương Anh Fitness & Yoga là thành viên của Liên Minh Yoga thế giới ( Yoga Alliance International).
 • Hương Anh Fitness & Yoga là thành viên tích cực của Liên Đoàn Yoga Việt Nam.
 • Hương Anh Fitness & Yoga tự hào là trung tâm Yoga lớn nhất Việt Nam hiện nay với trên 50 ca tập một ngày, trên 50 giảng viên Ấn Độ và trên 5000 hội viên đang theo tập.
 • Hương Anh là trung tâm đào tạo và huấn luyện yoga xuất sắc nhất năm 2017 của Liên minh Yoga thế giới vì vậy chúng tôi vinh dự mang đến chương trình đào tạo giáo viên Yoga cấp bằng Quốc tế chuyên nghiệp từ Liên Minh Yoga thế giới ( Yoga Alliance International ) có giá trị trên toàn thế giới.
 • sẽ được học tập và rèn luyện cùng các giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực yoga, trị liệu và giải phẫu học, đảm bảo sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có một nền tảng vững chắc nhất để phục vụ cho con đường trở thành giảng viên sau này.
 • Năm 2017 đánh dấu một năm cực kỳ thành công của Yoga nói chung và của Hương Anh nói riêng, chúng tôi đã và đang khẳng định được vị thế số 1 của mình trong lĩnh vực đào tạo giáo viên Yoga cấp bằng Quốc tế ( được sự công nhận của Liên đoàn Yoga Việt Nam ) với 6 khóa học diễn ra thành công và trên 140 học viên tốt nghiệp xuất sắc.
 • Để đảm bảo cho sự thành công đó chính là một hệ thống các ca tập và bài tập phong phú tạo môi trường rèn luyện và nâng cao trình độ liện tục cho các học viên, với gần 50 ca tập mỗi ngày và đội ngũ 50 giảng viên hàng đầu đến từ Ấn Độ, Hương Anh chính là điểm đến của các giảng viên, các cao thủ Yoga Việt Nam hàng đầu Miền Bắc hiện nay.
 • Trong thời gian sắp tới - với định hướng trở thành một trung tâm đào tạo Yoga chính quy và chuyên nghiệp đầu tiên cũng như hàng đầu Việt Nam, Hương Anh đã nỗ lực không ngừng để nâng cao công tác chuyên môn, nâng tầm đội ngũ phục vụ để mang lại chất lượng tốt nhất trong từng giờ dạy, xứng đáng với niềm tin của các học viên trong suốt thời gian qua.
Các giảng viên yoga người Ấn Độ và bác sĩ thể thao trung tâm Hương Anh Fitness & Yoga.
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Các giảng viên yoga người Ấn Độ và bác sĩ thể thao trung tâm Hương Anh Fitness & Yoga.

ABOUT
 • Hương Anh Fitness & Yoga được thành lập năm 2012.
 • Hương Anh Fitness & Yoga là thành viên của Liên Minh Yoga thế giới ( Yoga Alliance International).
 • Hương Anh Fitness & Yoga là thành viên tích cực của Liên Đoàn Yoga Việt Nam.
 • Hương Anh Fitness & Yoga tự hào là trung tâm Yoga lớn nhất Việt Nam hiện nay với trên 50 ca tập một ngày, trên 50 giảng viên Ấn Độ và trên 5000 hội viên đang theo tập.
 • Hương Anh là trung tâm đào tạo và huấn luyện yoga xuất sắc nhất năm 2017 của Liên minh Yoga thế giới vì vậy chúng tôi vinh dự mang đến chương trình đào tạo giáo viên Yoga cấp bằng Quốc tế chuyên nghiệp từ Liên Minh Yoga thế giới ( Yoga Alliance International ) có giá trị trên toàn thế giới.
 • sẽ được học tập và rèn luyện cùng các giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực yoga, trị liệu và giải phẫu học, đảm bảo sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có một nền tảng vững chắc nhất để phục vụ cho con đường trở thành giảng viên sau này.
 • Năm 2017 đánh dấu một năm cực kỳ thành công của Yoga nói chung và của Hương Anh nói riêng, chúng tôi đã và đang khẳng định được vị thế số 1 của mình trong lĩnh vực đào tạo giáo viên Yoga cấp bằng Quốc tế ( được sự công nhận của Liên đoàn Yoga Việt Nam ) với 6 khóa học diễn ra thành công và trên 140 học viên tốt nghiệp xuất sắc.
 • Để đảm bảo cho sự thành công đó chính là một hệ thống các ca tập và bài tập phong phú tạo môi trường rèn luyện và nâng cao trình độ liện tục cho các học viên, với gần 50 ca tập mỗi ngày và đội ngũ 50 giảng viên hàng đầu đến từ Ấn Độ, Hương Anh chính là điểm đến của các giảng viên, các cao thủ Yoga Việt Nam hàng đầu Miền Bắc hiện nay.
 • Trong thời gian sắp tới - với định hướng trở thành một trung tâm đào tạo Yoga chính quy và chuyên nghiệp đầu tiên cũng như hàng đầu Việt Nam, Hương Anh đã nỗ lực không ngừng để nâng cao công tác chuyên môn, nâng tầm đội ngũ phục vụ để mang lại chất lượng tốt nhất trong từng giờ dạy, xứng đáng với niềm tin của các học viên trong suốt thời gian qua.
TOP COURSES

No Related Course