Interests
avatar

Bùi Văn Nam

0
0
0
  • Giám đốc Arena Thủ Đức, giảng viên/ chuyên gia đào tạo Blockchain cho các hội nghị quốc tế tại: Dubai, Singapore, Bangkok, Phompenh, Paris, Hà Nội, HCMC... từ 2015 đến nay.
  • Đã đào tạo ra nhiều chuyên gia, triệu phú kiếm tiền từ lĩnh vực này.
Bùi Văn Nam
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Bùi Văn Nam

ABOUT
  • Giám đốc Arena Thủ Đức, giảng viên/ chuyên gia đào tạo Blockchain cho các hội nghị quốc tế tại: Dubai, Singapore, Bangkok, Phompenh, Paris, Hà Nội, HCMC... từ 2015 đến nay.
  • Đã đào tạo ra nhiều chuyên gia, triệu phú kiếm tiền từ lĩnh vực này.
TOP COURSES

No Related Course